Antalya LVD Testi

ANTALYA LVD TESTİ

antalya lvd testi
antalya lvd testi

LVD Testi ( Low Voltage Directive) yani ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ 2014/35 AB yönetmeliği ile yasallaşmış mevzuata göre , belirli gerilim sınırı dahilindeki cihazlar için uygulanması gereken test standartlarından oluşmaktadır.

LVD direktifi kapsamında olan cihazların LVD raporu almaları şarttır. Bu rapor; standardın istemiş olduğu şartlar ve yöntemlerce ilgili ürünün sınanmasıdır. Antalyada LVD testi yaptırmak isterseniz, ürününüz uzmanlarımız tarafından incelenerek hangi standartlar kapsamında olduğu tespit edilir. Bu standartlara örnek olarak ;

TS EN 60204-1 MAKİNE EMNİYETİ Standardı

Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı – bölüm 1: Genel kurallar

Bu standard, çalışır durumdayken elle taşınamayan makinalara (koordineli biçimde birlikte çalışan makinalar grubu dâhil) ait elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik donamlarının ve sistemlerinin uygulamalarını kapsar.

Atıf  Yapılan Standartlar ;

TS 3205 EN 60034-1 :2005;  TS 3209 EN 60034-5 :2005;  TS EN 60034-11 :2006;  TS 731 :1984 (IEC 60072-1, IEC 60072-2);;  TS 732 :1984 (IEC 60072-1, IEC 60072-2);;  TS 2575 EN 60073 :2004;  TS 7205 EN 60309-1 :2004;  TS HD 60364-4-41 :2008 (IEC 60364-4-41);;  TS HD 60364-4-43 :2010 (IEC 60364-4-43);;   : (IEC 60364-5-52);;  TS HD 60364-5-534 :2010 (IEC 60364-5-53);;  TS HD 60364-5-54 :2008 (IEC 60364-5-54);;  TS HD 60364-6 :2007 (IEC 60364-6-61);;  TS IEC 60417 DATA BASE :2008;  TS EN 61439-1 :2010;  TS EN 60445 :2007;  TS EN 60446 :2008;  TS EN 60447 :2006;  TS 3033 EN 60529 :1997;  TS IEC 60617 DATA BASE :2008;  TS 4462 IEC 60621-3 :2000;  TS EN 60664-1 :2010;  TS EN 60947-1 :2010;  TS EN 60947-2 :2008;  TS EN 60947-3 :2010;  TS EN 60947-5-1 :2006;  TS EN 60947-7-1 :2010;  TS EN 61082-1 :2009 (IEC 61082-1, IEC 61082-2, IEC 61082-3, IEC 61082-4);;  TS EN 61140 :2004;   : (IEC 61310(Serisi));;  TS EN 61310-1 :2008;  TS EN 61310-2 :2008;  TS EN 61310-3 :2008;  TS EN 61346-1 :2004 (IEC 61346(Serisi));;  TS EN 61346-2 :2005;  TS EN 61557-3 :2009;  TS EN 61558-1 :2008;  TS EN 61558-2-6 :2010;  TS EN 61984 :2005;  TS EN 62023 :2005;  TS EN 62027 :2005;  TS EN 62061 :2006;  TS EN 62079 :2005;  TS 11060 :1993 (ISO 7000);;  TS EN ISO 12100-1 :2007;  TS EN ISO 12100-2 :2006;  TS EN ISO 13849-1 :2008;  TS EN ISO 13849-2 :2008;  TS EN ISO 13850 :2009;

 

 

antalya ts en 60335-1
antalya ts en 60335-1

Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 1: Genel kurallar

Bu standard, tek fazda 250 V’u diğerlerinde 480 V’u aşmayan beyan geriliminde çalışan, ev ve benzeri yerlerde ve ticari amaçlar için kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kurallarını kapsar.

Atıf Yapılan Standartlar

TS EN 60061-1 :2006;  TS 2127 EN 60065 :2005;  TS EN 60068-2-2 :2008;  TS EN 60068-2-31 :2010 (IEC 60068-2-31);;  TS EN 60068-2-75 :2000;  TS EN 60068-2-78 :2007;   : (IEC/TR 60083:2009);;  TS EN 60085 :2011;  TS EN 60112 :2006;  TS EN 60127-1 :2012 (IEC 60127 (Serisi),);;  TS IEC 60227-6 :2003 (IEC 60227 (Serisi));;  TS EN 60238 :2007;  TS IEC 245-5/T1(Numara tadili, TS IEC 60245-5) :2011 (IEC 60245 (Serisi));;  TS EN 60252-1 :2012;  TS 7205 EN 60309-1 :2004 (IEC 60309 (Serisi));;  TS 5117 EN 60320-1 :2005;  TS EN 60320-2-2 :2005;  TS EN 60320-2-3 :2004;  TS EN 60384-14 :2008;  TS IEC 60417 DATA BASE :2008;  TS 3033 EN 60529 :1997;  TS EN 60598-1 :2009;  TS EN 60664-1 :2010;  TS EN 60664-3 :2004;  TS EN 60664-4 :2007;  TS EN 60691 :2005;  TS EN 60695-2-11 :2003;  TS EN 60695-2-12 :2012;  TS EN 60695-2-13 :2012;  TS EN 60695-10-2 :2006;  TS EN 60695-11-5 :2011;  TS EN 60695-11-10 :2003;  TS 7425 EN 60730-1 :2004;  TS EN 60730-2-8 :2005;  TS EN 60730-2-10 :2010;  TS EN 60738-1 :2009;  TS IEC 60906-1 :1998;  TS EN 60990 :2004;  TS EN 60999-1 :2003;  TS EN 61000-4-2 :2011;  TS EN 61000-4-3 :2006;  TS EN 61000-4-4 :2006;  TS EN 61000-4-5 :2007;  TS EN 61000-4-6 :2011;  TS EN 61000-4-11 :2006;  TS EN 61000-4-13 :2004;  TS EN 61000-4-34 :2010;  TS EN 61032 :2004;  TS EN 61058-1/A2 :2009;  TS EN 61058-1 :2007;  TS EN 61180-2 :2002;  TS EN 61558-1 :2008;  TS EN 61558-2-6 :2010;  TS EN 61770 :2010;  TS 1980-1 EN 22768-1 :1995;  TS 11060 :1993 (ISO 7000:2004);;  TS ISO 9772 :2004;  TS EN ISO 9773 :2002;  TS EN 62233 :2012;   : (CLC/TR 50417);;  TS EN 41003 :2010;  TS EN 61180-1 :2004;

TS EN 60598-1 AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

antalya aydınlatma armatürleri lvd testi
antalya aydınlatma armatürleri lvd testi

 

Armatürler – Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler (IEC 60598-1:2014, değiştirilmiş)

Bu standard, elektrik ışık kaynakları ile birleşik, 1000 V’a kadar olan besleme gerilimleri ile çalışan armatürler ile ilgili genel kuralları kapsar. Bu standardaki ilgili deneyler ve kurallar, sınıflandırma, işaretleme, mekanik yapılış, elektriksel yapılış ve fotobiyolojik güvenliği kapsar.

 

 

 

 

Atıf Yapılan Standartlar

TS EN 60061-2 :2006;  TS EN 60061-3 :2007;  TS EN 60068-2-6 :2013;  TS EN 60068-2-14 :2013;  TS EN 60068-2-75 :2014;  TS 40 :1997;  TS 805 EN 60155 :1998;  TS IEC 60227-6 :2003 (Tüm Bölümler);;  TS EN 60238 :2007;  TS IEC 60245-7 :2007 (Tüm bölümler);;  TS EN 60269-1 :2008 (Tüm Bölümler);;  TS EN 60320-1 :2016 (Tüm Bölümler);;  TS 9569 EN 60357 :2006;  TS 9519 EN 60360 :2003;  TS EN 60384-14 :2014;  TS EN 60400 :2010;  TS IEC 60417 DATA BASE :2008;  TS 9919 EN 60432-1 :2005;  TS EN 60432-2 :2005;  TS EN 60432-3 :2013;  TS HD 193 S2 :2002;  TS 3033 EN 60529 :1997;  TS 10077 EN 60570 :2004;  TS 8698 EN 60598-2-1 :1996 (Tüm Bölümler);;  TS 8701 EN 60598-2-4 :1998;  TS 9552 EN 60682 :1998;  TS EN 60684-1 :2007 (Tüm Bölümler);;  TS EN 60695-2-11 :2016;  TS EN 60695-11-5 :2011;  TS EN 60838-1 :2005 (Tüm Bölümler);;  TS IEC 60989 :2010;  TS EN 60990 :2004;  TS EN 61032 :2004;  TS EN 61167 :2011;  TS EN 61184 :2010;  TS EN 61249-2-1 :2006 (Tüm Bölümler);;  TS EN 61347-1 :2015 (Tüm bölümler);;  TS EN 61558-1 :2008 (Tüm bölümler);;  TS EN 61558-2-1 :2009 (Tüm Bölümler);;  TS EN 61643-11 :2015;  TS EN 62031 :2011;  TS EN 62035 :2016;  TS EN 80416-1 :2011;  TS 2127 EN 60065 :2005;  TS 3336 EN 60085 :2005;  TS 8511 EN 60662 :2002;  TS IEC 245-5 :1997;  TS EN 60598-2-10 :2005 (Tüm Bölümler);;  TS EN 60662 :2012;  TS EN 60112 :2006;  TS EN 61199 :2015;  TS EN 61347-2-9 :2013;  TS EN 60061-1 :2006;  IEC TR 62778 :2016;  TS EN 61558-2-5 :2011;  TS EN 61558-2-6 :2010;  TS EN 61058-1 :2007;

Gibi LVD Standartları bulunmaktadır. Antalya LVD test laboratuvarımızdaki uzmanlarımız, sizleri ziyaret ederek, ürününüz ile ilgili doğru standardı tespit edeceklerdir.

Standart tespiti sonrasında cihazın/makinenin CE işareti iliştirebilmesi için güvenlik kurallarını karşılayıp karşılamadığına dair LVD TEST RAPORU düzenlenmek üzere ürün LVD testlerine tabi tutulur. Sonuca göre, olumlu rapor/olumsuz rapor düzenlenir. Olumsuz olması halinde, cihazın eksik yönleri belirlenerek, bunların düzeltilmesi istenir. Akabinde ANTALYA LVD TEST LABORATUVARIMIZDA yeniden test yapılarak gözlemlenir.

CE İşareti iliştirmek için gerçekleştirilen LVD testi sonucu, ile birlikte ürün ANTALYA LABORATUVARI mızca TEKNİK dosya hazırlanır ve CE belgesi almanız sağlanır.

LVD Test Fiyatları, İstanbul veya başka bir ilde olmanızdan dolayı değişkenlik göstermez. Fiyatları etkileyen etkin faktör, test standartlarıdır. Yani standart sayısı arttıkça LVD Test Ücreti artar, azaldıkça azalır. Fiyatlar hakkında bilgi almak için irtibata geçiniz.